Paketsortering & sorteringslösningar

Paketsortering efter kundens behov

På SGA Conveyor Systems hjälper vi dig med att effektivisera hanteringen av material och produkter genom lösningar som är anpassade efter din specifika verksamhet. Ett område där vi är en stark aktör är inom automatiserade sorteringslösningar i e-handelssektorn.

Kundanpassad paketsortering och transportsystem

Att allting fungerar som det ska från produktion till sorteringen och leveransen av produkter är oerhört viktigt. På SGA ser vi till att effektivisera den interna logistiken hos våra kunder, vilket leder till ökad lönsamhet. För e-handelsföretagen är en effektiv paketsortering ett viktigt område.

Vilka lösningar för materialhanteringen som behövs skiljer sig från projekt till projekt. Därför tar SGA Conveyor Systems fram lösningar som är anpassade efter dina specifika behov. Allt börjar med ett första möte där vi får en förståelse över verksamheten. Efter att ritningar tagits fram och godkänts produceras anläggningen och slutligen monteras den på plats.

Bland tjänsterna finns system för transport av produkterna, som olika typer av transportband, men även automatiserade anläggningar som sorterar paketen innan dom skickas ut till kunden. I anslutning till sorteringslösningen kan även system för exempelvis automatisk scanning av etiketter på paketen användas. Paketsorteringen kan registrera volym, vikt och identifieringskoder för att sedan leverera detta till kunden system. Ett flertal olika typer av integreringsmöjligheter med externa system finns tillgängliga. Kontakta oss för mer information. 

Några lyckade projekt inom paketsortering

Genom att ha automatiserade transportsystem och sorteringsanläggningar underlättas den interna logistiken med hanteringen av gods vilket effektiviserar hela processen. Med hjälp av automatiserade system kan också personalen ägna sig åt andra kvalificerade arbetsuppgifter.

Bland våra kunder finns exempel företag inom e-handelssektorn som har fått automatiserade lösningar för paketsortering. Dom har även fått andra lösningar för effektiv materialhantering, så som rullband, transportband och automatisk etikettscanning. Se några av våra kundcase:

Läs mer om tjänsterna inom materialhantering

Läs även gärna mer om hur vi på SGA Conveyor Systems kan hjälpa dig med för att underlätta materialhanteringen hos ditt företag på sidan transportband. Kontakta oss mer än gärna om du har frågor.

Sorteringslösningar