Ergonomi

För SGA är ergonomi en mycket viktig faktor att tänka på när vi designar ett transportörsystem, vi vill förbättra personalens arbetsmiljö och för er kommer detta att resultera i en bättre produktivitet och effektivitet.

Arbetsbänkar

Våra höj och sänkbara arbetsbänkar kan utrustas med t.ex. hyllor, lådor, belysning, eluttag m.m. Kontakta oss så tar vi fram en lösning som passar er verksamhet.

Arbetsplattformar

Våra höj och sänkbara arbetsplattformar anpassas efter hur era lokaler och maskiner ser ut. Kontakta oss så tar vi fram en lösning som passar er.