Inleverans

Underlätta din inleveransprocess med effektiva lösningar för lossning, sortering och palletering. Med hjälp av transportörer och integration mot ditt WMS eller ERP kan våra lösningar för inleverans hjälpa dig att sortera godset direkt från container eller lastbil – allt enligt storlek, sort eller andra kriterier enligt dina specifika behov.

Lossning kan göras med hjälp av teleskoptransportör för att sedan transporteras in i lagret. Därefter kan vi genomföra ankomstregistrering och godsmottagning av ert gods. Kvalitetskontroll och datafångst kan implementeras för att därefter transportera godset vidare in i lagret. Behöver du pallettera kartonger? Då kan en palletteringsrobot användas i slutet av flödet. Möjligheterna är många och anpassas efter de krav och förutsättningar som finns.

Det ger effektiva inleveransprocesser och säkerställer en korrekt, sömlös och ergonomisk hantering av ditt gods.