Intern transport

Vi erbjuder lösningar för intern transport som ger dig bekymmersfri hantering. Våra system möjliggör förflyttning av material och ömtåligt gods inom din verksamhet, oavsett om det är inom samma avdelning eller mellan olika enheter.

Fördelarna med våra system inkluderar ökad effektivitet och därmed sänkta kostnader på lång sikt.

Avfallshantering

Som en del av intern transport erbjuder vi integrerade lösningar för avfallshantering. Genom att implementera lämpliga system och processer hjälper vi dig att säkerställa en bra avfallshantering.

Med våra lösningar kan vi hjälpa dig att hantera olika typer av avfall, där den vanligaste inkluderar återvinning av tomkartonger och wellpapp. Då integrerar vi band som transporterar kartongerna till en komprimator eller en specifik sektion för återvinning av wellpapp.

 

Kontakta oss för att diskutera dina behov inom avfallshantering och ta reda på hur vi kan hjälpa dig att implementera en effektiv och hållbar lösning.