SGA - 30 års erfarenhet inom effektiv materialhantering

SGA Conveyor Systems har i snart 30 år hjälpt sina kunder med smarta lösningar för intern logistik som effektiviserar verksamheten och förbättrar lönsamheten. Idag ligger fokus på att hjälpa företag i e-handelsbranschen med materialhantering och sorteringslösningar.

Paketsortering åt svenska e-handeln

SGA Conveyor Systems är ett företag med huvudkontor i Kinna som levererar effektiva lösningar för materialhantering, som system för transport av produkter samt tillhörande sorteringsanläggningar. Företaget grundades 1990 av Sven Gunnar Andersson och var till en början främst inriktad på att effektivisera produktionen och transporten av material åt industri- och verkstadsföretag. Under 2000-talet breddades verksamheten och idag är paketsortering åt e-handeln det största området, men lösningarna passar även många andra typer av branscher.

2016 gick Sven Gunnar Andersson i pension. SGA Conveyor Systems togs då över av Tommy Klasson och Henrik Mårtensson som tidigare arbetat som automationskonsulter åt företaget och en ny era i SGA:s historia påbörjades.

Stor tillväxt inom transportsystem och sorteringsanläggningar

Dom senaste åren har varit en period av stor tillväxt och SGA Conveyor Systems har blivit en stor aktör på marknaden som ofta anlitas av etablerade e-handelsföretag.

Genom kundanpassade lösningar inom transportsystem och sortering av produkter, med allt från transportband och rullband till packstationer och automatiska sorteringsanläggningar, effektiviseras verksamheten för e-handelsbolagen. Genom att själv kunna sortera och packa produkterna på ett smidigt vis förbättras den interna logistiken och lönsamheten ökar.

I samtliga projekt finns SGA med från början till slut och vi har kompetens inom både mekanik och automation. Detta gör att vi kan erbjuda helheten med kompletta lösningar vilket betyder att våra kunder endast behöver ha kontakt med ett företag.

Mer om SGA Conveyor Systems lösningar

SGA Conveyor Systems strävan inför framtiden är att fortsätta växa på marknaden och fortsätta leverera sorteringslösningar och annan materialhantering av toppklass.

Vill du veta mer? Kontakta oss gärna eller läs mer om våra tjänster och produkter på sidorna transportband och sorteringslösningar.