Packning

Automatisk packningsstation

BESKRIVNING:

Vi designar, bygger och integrerar anpassade packningsstationer så att kunderna kan få en mer automatiserad packningsprocess.

  • Ökad packningskapacitet. 
  • Högre pålitligthet och träffsäkerhet.
  • Sömlöss operation.
  • Sänkta arbetskraftskostnader.

 

Automatisk packstation - arbetsflöde.

1. Boxresande maskin förser systemet med tomma boxar. 

2. Etikettmaskin ger en unik barkod ”BoxId" på sidan av dom tomma boxarna.

3. Tomma boxar transporteras till packningsstationer.

4. I packningsstationen scannas "BoxId" och kopplas till en plockorder.

5. Operatören följer instruktionerna på skärmen och placerar produkten i den tomma boxen.

6. När ordern är komplett trycker operatören på två knappar vilket skickar iväg boxen.

7. Boxarna transporteras till en maskin som stänger boxarna. 

8. Maskinen mäter höjden av produkten inuti boxen och minskar boxens höjd. Boxen förtätas sedan. 

9. Efter maskinen så skannas BoxId och en skeppningsetikett skrivs ut och klistras på. 

10. En kontrollstation väger och skannar boxen. Vikten jämförs med den teoretiska vikt. 

11. BoxId och skeppningsetiketten kontrolleras så dom stämmer överens med ordern.