Produkter

Lådor, paket, brickor

Rullbana lättgods

Lättrullbanan är designad för att hantera lättare gods som t.ex. lådor, paket, kartonger och brickor.

Vi anpassar rulldelning och rullängd efter det gods som skall transporteras, rullbanan kan levereras med eller utan drivning och kan den utrustas med t.ex. ackumulerings stopp, växlar och pushers.

 

Transportband / Bandtransportör lättgods

Transportband används främst till svårhanterat gods t.ex. påsar, mindre paket, varierande gods samt även till stigande eller sjunkande transportörer. Alla våra bandtransportörer anpassas efter kundens behov och kan antingen användas som en fristående enhet eller integreras i ett bansystem.

 

Vertikaltransportör lättgods

Vertikaltransportören är används till att förflytta gods vertikalt mellan olika nivåer eller våningsplan. Transportörens mått anpassas alltid efter förutsättningarna där den skall placeras.

 

Transfervagn lättgods

Transfervagnen används till att förflytta gods mellan olika sektioner som inte har någon förbindelse med varandra. Fördelen med en transfervagn är att man undviker att låsa upp golvyta så att trucktrafik kan fortfarande kan passera.

 

Transport system

Vi erbjuder kompletta automatiserade transport system där vi anpassar varje system efter kundens behov.

 

Pall

Rullbana pallgods

Rullbana avsedd för EUR pall eller liknande lastbärare, pallen transporteras med kortsidan i transport riktningen, levereras med eller utan drivning.

 

Kedjetransportör pallgods

Kedjetransportör avsedd för EUR pall eller liknande lastbärare, pallen transporteras med långsidan i transport riktningen, levereras med motor drift.

 

Vertikaltransportör pallgods

Vertikaltransportör avsedd för EUR pall eller liknande lastbärare, pallen transporteras vertikalt mellan olika nivåer eller våningsplan. Utrustas med kedjetransportör eller Rullbana som lastbärare.

 

Transfervagn pallgods

Transfervagnen är avsedd att förflytta EUR pall eller liknande gods mellan olika sektioner i ett bansystem. Fördelen med en transfervagn är att man inte blockerar gång och trucktrafik. Utrustas med kedjetransportör eller Rullbana som lastbärare.

 

Vridbord pallgods

Vridbordet används när pallen skall byta transport riktning eller transporteras till en anslutande bana, upp till 360 graders vridning är möjlig och anpassas efter hur utförandet av bansystemet ser ut.

 

Pallmagasin

Ett pallmagasin passar utmärkt där det hanteras mycket pall, pallmagasinet staplar automatiskt upp eller ner tompall, man undviker tunga lyft och får ordning reda, magasinet kan integreras i ett bansystem där tomma pallar matas ut på en transportör vid behov.

 

Transport system

Vi erbjuder kompletta automatiserade transport system där vi anpassar varje system efter kundens behov.

 

Wellpapp, Avfall

Bandtransportör / transportband lättgods

Ett transportband med sidogavlar passar utmärkt till att transportera wellpapp eller avfall, transportören kan med fördel kombineras med en avfalls komprimator.

Transport system

Vi erbjuder kompletta automatiserade transport system där vi anpassar varje system efter kundens behov.

 

 

 

Vagnar/Metall konstruktioner

Vertikaltransportör vagnar

Vertikaltransportören är används till att förflytta vagnar vertikalt mellan olika våningsplan.

Transportörens mått anpassas alltid efter förutsättningarna där den skall placeras.

 

Kedjetransportör vagnar

Kedjetransportören anpassas alltid efter vagnens mått och vikt och kan användas exempelvis tillsammans med en vertikaltransportör för att automatiskt transportera vagnar mellan olika våningsplan.

 

Transport system

Vi erbjuder kompletta automatiserade transport system där vi anpassar varje system efter kundens behov.