Materialhanteringens betydelse

Materialhantering har en stor betydelse för effektiviteten och konkurrenskraften. Hantering och transport av material från råvara till färdig produkt inom organisationen, utgör en kritisk aktivitet för leverans service och effektivitet. På SGA Conveyor System AB har vi kunskapen på hur vi kan hjälpa ditt företag att höja effektiviteten i produktion med hjälp av effektiva materialhantering.

OLYCKOR VID MATERIALHANTERING

Vid hantering av material är det väldigt vanligt att manuella arbeten förekommer som exempelvis att bära, skjuta dra eller lyfta ett föremål. Enligt Arbetsmiljöverket bör däremot manuella arbeten som att bära material eller lyfta föremål undvikas, då det medför risk för skador. Genom att minska den manuella och repetitiva arbete kan företaget på långt sikt få en förbättrade ergonomi som sedan resulterar i en mer effektivt arbetsmiljö med piggare och friskare personal.

KUNDANPASSADE TRANSPORTSYSTEM

De lösningar som vi tar fram och bygger är anpassade efter den specifika kundens behov. Alla verksamheter är olika och alla har olika behov. Med hjälp av oss på SGA Conveyor System säkerställer vi att du får den lösning som passar dig bäst och som hjälper dig att bli mer lönsamma. Med vår skräddarsydda lösningar frigör vi tid för er personal så att de kan ägna sig åt andra arbetsuppgifter samtidigt som du inte behöver oroa dig för att någon blir skadad. Genom en effektiv materialhantering kan man som företag spara tid och pengar. Effektiv materialhantering är nyckeln till en lyckad marknad.

MATERIALHANTERING MED KUNDEN I FOKUS

Med 30 års erfarenhet har vi levererat smarta lösningar till flera olika kunder. Vårt jobb består helt enkelt av att förbättra våra kunder internlogistik och lönsamhet genom att ta fram smarta lösningar. För oss är nära samarbete med våra kunder mycket viktigt för att vi ska kunna ta fram exakta lösningar som underlättar och effektiviserar arbete.

Varmt välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om våra produkter och hur vi kan hjälpa dig att utforma en effektiv materialhantering.

Se alla nyheter